bet36网址 9月份需临时公开的重大事项

 时间:2018-10-22     浏览:490     分享

        9月21日,bet36官网亚洲版股东会审议通过了《关于同意韩靖文不再担任bet36官网亚洲版董事职务的议案》。