bet36网址 10月份需临时公开的重大事项

 时间:2018-11-19     浏览:339     分享
       10月26日,bet36官网亚洲版股东会审议通过了有关议案,选举桑胜寒为bet36官网亚洲版董事。